เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวน ที่แบรนด์ในเครือ PP GROUP ดังนี้ PP GROUP (LONGCHAMP, MAISON KITSUNÉ, MCM, OFF-WHITE™, PALM ANGELS, ROGER VIVIER, TORY BURCH) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.66 – 31 ธ.ค.66

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตแบบชำระเต็มจำนวน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอด รายการส่งเสริมการขาย โดยคานวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับ เครดิตเงินคืน ตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยคำนวณรวมเฉพาะบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก

 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูก ยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง

 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้ จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนามาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคาร ก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง


 • เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น

 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจาก ยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ที่แบรนด์ในเครือ PPGROUP (LONGCHAMP, MAISON KITSUNÉ, MCM, OFF-WHITE™, PALM ANGELS, ROGER VIVIER, TORY BURCH) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66 – 31 ธ.ค.66

 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก ๆ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน6

 • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% (120 บาท)

 • สำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10% (100 บาท)

 • โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่า 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทาการตัดคะแนนเพื่อทาการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทารายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนน สะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch

 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับ ข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ที่แบรนด์ในเครือ PP GROUP ดังนี้ Givenchy, Loewe, Longchamp, Off White, Roger Vivier, Tory Burch, Maison Kitsune, MCM, Palm Angels ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.66 – 30 มิ.ย.66

 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง

 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards ทุก ๆ 1,000 คะแนน และต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ดังนี้ (บัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 15%, บัตรเครดิต ttb บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 12%)

 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น

 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอโดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428

 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำการแลกคะแนน และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม

 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอด ใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคาร ก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสาเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plu


 • เงื่อนไขอื่นๆ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร

 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card-all