เงื่อนไขส่วนลด

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (แบบชำระเต็มจำนวน) ผ่าน www.ppgroupthailand.com ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 รับส่วนลด 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตั้งแต่ 2,500 บาท ขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะสินค้าราคาปกติแบรนด์ Maison Kitsuné, Café Kitsuné, Longchamp และ Tory Burch และกรอกรหัสส่วนลด “CARDX500” ก่อนสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

 • จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

 • จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อเดือน

 • รหัสส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าลดราคา คอลเลคชันพิเศษ

 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆ หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้

 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

 • ลูกค้าจะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ก่อนการสั่งซื้อสินค้า

 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีสมาชิก

 • PP Group Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ PP Group Thailand ถือเป็นที่สุด

 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ PP Group Thailand


 • เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS / SCB FAMILY PLUS และ SCB M ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนและใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผ่าน www.ppgroupthailand.com ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

 • CardX Rewards ให้หมายรวมถึง SCB Rewards ด้วย

 • ผู้ส่งต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FNW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต เพื่อรับสิทธิ์และต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการ)

 • สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม(ไม่รวมจุดทศนิยม)

 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติหลังจากทำรายการแลกคะแนนเท่ายอดใช้จ่ายสำเร็จ

 • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต(Statement)ในรอบบัญชีถัดไป

 • คะแนนสะสม CardX Rewards ที่แลกรับเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้/ขอคืน/ยกเลิกได้ทุกกรณี


 • เงื่อนไขรวม

 • บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่นำมาคำนวณได้แก่ หมวดรายการใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดในเงื่อนไข ยอดใช้จ่ายที่ยกเลิก คืนสินค้า/บริการในภายหลัง รายการดอกเบี้ย ค่าปรับค่าธรรมเนียม รายการที่เกิดจากต่างประเทศ การซื้อกองทุน ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Linked (MCC 6211) ยอดชำระค่าภาษีอากร การประมูลทะเบียนรถ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง ดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด) ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระทุกประเภท ที่ทำผ่านแอป SCB EASY หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ และการใช้บัตรที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ยอดใช้จ่ายดีจังแบ่งชำระรายเดือน ที่ยังมิได้ชำระ ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระ ยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ

 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ ตามข้อกำหนดของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร กำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้

 • คาร์ด เอกซ์, ธนาคาร และร้านค้ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์, ธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุด

 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือสื่ออื่น ๆ ของคาร์ด เอกซ์ และธนาคาร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร.1468 สำหรับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

 • สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชยผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • กรณีเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เบิกถอน
 • Add @Line PP Group Thailand