ข้อตกลงและเงื่อนไข

กลุ่มบริษัท PP GROUP ประกอบด้วย บริษัท พีพี โหมด จำกัด, บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด และบริษัท พีพี แกลม จำกัด (“บริษัท”) ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าลักชัวรี่ โดยมีบริการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.ppgroupthailand.com ที่ได้รับการจดทะเบียนและเป็นเจ้าของโดยบริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (“การใช้บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆสำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

  โลโก้ PP GROUP และแบรนด์อื่นๆภายในเครือถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่สามารถกระทำการค้า และโฆษณา ได้ภายในประเทศไทย ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟฟิค โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้า และการบริการ(เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท ห้ามมิให้ใครทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือตามที่กฏหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท
 2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

   เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซนต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง
 3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

   ในการสั่งซื้อสินค้า คุณสามารภทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ โดยสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์นั้นมีจำนวนจำกัด กรณีสินค้าหมด ทางบริษัทจะทำการแจ้งทางอีเมลโดยเร็วที่สุด และการสั่งซื้อของสินค้านั้นๆจะถูกยกเลิกในทันที ในกรณีที่มีการชำระค่าสินค้าแล้วทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 15 วันทำการหากชำระผ่านบัตรเดรดิต กรณีชำระผ่านการโอน กรุณาติดต่อ support@the-ppgroup.comเพื่อทำการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนกรณีสินค้าหมดหลังจากทำการชำระเงิน
 4. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง

  1. ทางบริษัทมีความตั้งใจในการจัดทำข้อมูล คำอธิบาย ราคา รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆในเว็บไซต์มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด กรณีที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลอาจเกิดขึ้นได้ หากบริษัทพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณนั้นจะเกิดขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของบริษัทต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  2. ราคาของสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจน และรวมอยู่ในยอดรวม กรณียอดสินค้าสั่งซื้อของคุณถึงกำหนดที่บริษัทได้ระบุไว้ ทางบริษัทจะไม่ทำการคิดค่าบริการในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ยอดสั่งซื้อสินค้าที่ทางบริษัทกำหนดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การบริการอาจมีข้อมูลผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดใด ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ อาทิเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับราคา การจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า
 5. คำอธิบายสินค้า

  ทางบริษัทพยายามอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี ทางบริษัทไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า อาทิเช่น สี วัสดุของสินค้านั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ทั้งนี้หากสินค้าใดๆที่นำเสนอไม่ได้เป็นดังคำอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งานใดใด
 6. การชำระเงิน

  คุณสามารถชำระเงินได้โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ โดยจะรับชำระบัตรต่างๆดังนี้ Visa และ Master Card ทั้งนี้เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ ทางบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินของเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการช่ำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกส่งจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อของคุณได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า อย่างละเอียด ก่อนทำการชำระเงิน และหลังทำชำระเงินสำเร็จ ระบบจะทำการส่ง order confirmation สินค้าพร้อมทั้งอีเมล 2C2P ยันยันการชำระเงินไปยังอีเมลของท่าน กรณีไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบทันที
 7. รหัสส่วนลด

  ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดใด หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาที่ระบุไว้ และตามแผนของแผนกการตลาด
 8. การส่งสินค้า

  1. ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ท่านได้ทำรายการสำเร็จแล้ว ภายใน 3-7 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีการจัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ , ต่างจังหวัดลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม เวลาในการชำระเงินค่าสินค้า และระยะทาง กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา ทางบริษัทจะทำการส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด
  2. การเช็คสถานะการจัดส่ง ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ ที่นี่โดยทำการเข้าสู่ระบบ และไปที่ " การสั่งซื้อของฉัน " ซึ่งระบบจะทำการเชื่อมโยงคุณไปสู่ผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าของบริษัท
  3. บริษัทใช้บริการขนส่งของดีเอชแอล (DHL) เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการขนส่งอื่นนอกจากนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเอง
  4. กรณีกล่องสินค้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย หากกล่องของสินค้าที่คุณได้รับมีการชำรุดหรือเสียหาย ให้คุณกระทำการเปิดกล่องสินค้าโดยมีพนักงานจัดส่งเป็นพยานเพื่อตรวจสอบสินค้าของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถแจ้งเรื่องการชำรุดหรือความเสียหายของกล่องได้กับทางบริษัทโดยตรงที่ support@the-ppgroup.com กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับสินค้าชำรุด กรุณารีบแจ้งบริษัททาง support@the-ppgroup.com เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานในลำดับถัดไปสำหรับในแต่ละกรณี
  5. กรุณาแจ้งรายละเอียดในการจัดส่งอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อผู้รับสินค้า เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ ถนน แขวง เขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในกรณีที่สินค้าตกหล่น สูญหาย หรือลูกค้าไม่ได้รับสินค้า เนื่องจากลูกค้าแจ้งข้อมูลผิดพลาด บริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี
  6. กรณีต้องการห่อของขวัญ หรือต้องการถุงแบรนด์ เนื่องจากทางเว็ปไซต์ไม่มีบริการห่อของขวัญ กรณีนี้ทางเราจะทำการห่อสินค้าด้วยกระดาษแบรนด์ พร้อมแนบถุงแบรนด์ลงไปพร้อมกับสินค้า ลูกค้ากรุณาแจ้งความประสงค์เข้ามา พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของท่าน ได้ที่ Email : Support@the-ppgroup.com หรือโทร 099-195-2546 ในเวลาทำการ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ ( กรุณาแจ้งหลังทำการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จทันที)
 9. กรณียกเลิกคำสั่งซื้อ การเปลี่ยน และคืนสินค้า

  1. ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าท่านสามารถแจ้งภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ห้ามนำป้ายหรือสิ่งห่อหุ้มออกจากตัวสินค้า และสินค้าจะต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน โดยท่านทำการแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่และแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของท่าน เพื่อทำการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือที่ท่านต้องการเปลี่ยน สินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากันหรือมากกว่า หากมูลค่าสินค้าที่เปลี่ยนน้อยกว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะต้องทำการส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน พร้อมด้วยใบเสร็จ
  2. ส่งมายัง PP Group เลขที่ 64 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ยาสูบ 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900 โทร.099-195-2546 (E-Commerce) เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วจะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านและทำการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ในกรณีที่สินค้าถึงบริษัทหลัง 14.00 น. เราจะทำการจัดส่งในวันถัดไป และหากสินค้าถึงวันเสาร์-อาทิตย์ ทางเจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้งในวันทำการ
  3. หมายเหตุทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยน หรือ คืน สินค้าในคำสั่งซื้อของท่านที่เป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดรายการสินค้าลดราคาและ End of Season Sales ในทุกกรณี
  4. หากลูกค้าได้รับสินค้าที่มีตำหนิ ชำรุดหรือ ได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วัน หลังได้รับสินค้า โดยทำการถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดและส่งเรื่องเข้ามาที่ Email : Support@the-ppgroup.com
  5. บริษัทจะทำการยกเลิกและคืนเงินในกรณีที่ 1. สินค้าชำรุด เสียหายหรือมีตำหนิ 2. สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ โดยท่านทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว โดยทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่านภายใน 15-30 วันทำการ
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 10. การสะสมคะแนน PP Group Membership

  1. สำหรับการสะสมคะแนน ทางเจ้าหน้าที่จะสะสมให้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอกในช่อง “ที่อยู่เรียกเก็บเงิน (Billing Address)”
  2. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสะสมคะแนนให้ภายใน 7 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. สำหรับการซื้อผ่านเว็บไซต์ระบบจะตัดยอดการสะสมวันสุดท้ายของเดือน ณ เวลา 15.59 น. รายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลังจาก 16.00 น. จะนับเป็นยอดสะสมในเดือนถัดไป
  4. กรณีมีการยกเลิกสินค้า ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกยอดสะสมตามจำนวนซื้อจริงในระบบสมาชิก
  5. กรณีมีการเปลี่ยนสินค้า ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกยอดสะสมเดิม และทำการสะสมยอดซื้อใหม่ในระบบสมาชิก
 11. ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

  1. ห้ามใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฏหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
  2. ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่ หรืออื่นๆต่อบุคคลอื่น
  3. แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
  4. อัพโหลด โพสต์ เผนแพร่ หรืออื่นๆซึ่งเป็นเนื้อหาที่
   1. ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นๆของบุคคลอื่น
   2. เป็นหรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่นหรืออื่นๆที่ผิดกฏหมายรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผผู้อื่นเกี่ยวกัยชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ
   3. ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นๆ
   4. คุณรู้ หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามี่ความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
   5. ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ
   6. ประกอบด้วยเนื้อหาทางการเงิน กฏหมาย การแพทย์หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ
   หากคุณพบว่ามีการกระทำดังกล่าวมาข้างต้นกรุณาติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งให้ทราบ
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆ ที่ได้กระทำในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในการใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆ ในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์
  6. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆบนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากบริษัท บริษัทจะไม่รองรับความเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆ โดยบุคคลอื่นนอกจากของบริษัทเท่านั้น
  7. คุณตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัทในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฏหมาย ความเดือดร้อน หรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมด หรือบางส่วน) จากการละเมิดหรือความล้มเหวลในการปฏิบัติตามเงื่อไขการให้บริการ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ
 12. สงวนสิทธิ์

  การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บริษัทจะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฏหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายของคุณไม่ว่าทางใดก็ตาม
 13. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

  สินค้าที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์ของทางบริษัทจะดำเนินตามสัญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปส่งถึงคุณโดยผ่านผู้ให้บริการในการจัดส่ง
 14. บัญชีของคุณ

  หากคุณใช้บริการของบริษัทบนเว็บไซต์ คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ
 15. การระงับการเข้าถึงเว็ปไซต์

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่จำกัดระยะเวลา ทั้งนี้ทางบริษัทอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่ทางบริษัทเห็นสมควร
 16. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 17. ขอบเขตอำนาจศาล

  เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฏหมายของราชอาณาจักรไทย
 18. ติดต่อเรา

  หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ support@the-ppgroup.com ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

HEADQUARTER

64 SOI VIBHAVADI RANGSIT 5 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900

TEL 02 617 9415

FAX 02 617 9514

Add @Line PP Group Thailand