การเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า
1. สินค้าสามารถเปลี่ยน/ คืนได้ภายในระยะเวลา 14 วัน โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าที่เปลี่ยน/ คืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมป้ายราคาสินค้า และยังไม่ผ่านการใช้งาน
2. สินค้าต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ผ่านทาง www.ppgroupthailand.com เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/ คืนสินค้า สำหรับรายการสินค้าที่อยู่ในหมวดลดราคาและ End of Season Sales ในทุกกรณี
4. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นทดแทนได้ ยกเว้น
   4.1 กรณีที่สินค้าหมด ทางบริษัทฯ จะมอบโค้ดส่วนลดมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปผ่านช่องทาง www.ppgroupthailand.com
   4.2 กรณีที่สินค้าหมด และลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่นสินค้า หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าสูงกว่าสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติม และหากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนมีมูลค่าต่ำกว่าสินค้ารุ่นเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง
5. หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับเปลี่ยน/ คืน และพบว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามนโยบายที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบสินค้า และส่งสินค้าคืน
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ และสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้ากลับจากทางลูกค้า
7. หากลูกค้าประสงค์ขอคืนสินค้าและยกเลิกคำสั่งซื้อ
   7.1 กรณีที่สินค้าเกิดปัญหาจากทางบริษัทฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวน หรือมอบเป็นโค้ดส่วนลดในมูลค่าเท่ากับสินค้า สำหรับใช้แทนเงินสด เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไปผ่านช่องทาง www.ppgroupthailand.com
   7.2 กรณีที่มาจากเหตุผลส่วนบุคคลของลูกค้า เจ้าหน้าที่จะคืนเงินไม่เต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อของระบบ


**แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนและคืนสินค้า คลิกที่นี่


ขั้นตอนการคืนสินค้าที่สั่งซื้อบนเว็ปไซต์ผ่านหน้าร้าน
1. ลูกค้าส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อมาที่ support@the-ppgroup.com ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า
2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และประสานงานไปที่หน้าร้าน
3. นำสินค้าในสภาพสมบูรณ์ และใบเสร็จจากการสั่งซื้อออนไลน์ ติดต่อพนักงานที่หน้าร้าน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
4. ทางพนักงานจะตรวจสอบสินค้า ว่าสินค้าตรงตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหรือไม่
5. หากสินค้าตรงตามเงื่อนไข พนักงานจะทำการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่แผนกออนไลน์
6. ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการรับคืนสินค้า
7. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืน และสินค้าตรงตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงินให้ทางบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต ที่ลูกค้าใช้ในการชำระค่าสินค้า โดยใช้ระยะเวลา 15-30 วัน และระยะเวลาในการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันทำการหรือในรอบบิลถัดไป
8. ในกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้าเดิมและต้องการเปลี่ยนสินค้าใหม่ สินค้าใหม่จะถูกจัดส่งออกจากทางบริษัทฯ ลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าใหม่จากทางหน้าร้านได้


ขั้นตอนการคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
1. ลูกค้าส่งอีเมลแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อมาที่ support@the-ppgroup.com ภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า
2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการดำเนินการคืนสินค้าและการทำเรื่องขอคืนเงินให้ลูกค้าผ่านทางอีเมล
3. ลูกค้าต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าคืน พร้อมแนบใบเสร็จ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืน และสินค้าตรงตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงินให้ทางบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต ที่ลูกค้าใช้ในการชำระค่าสินค้า โดยใช้ระยะเวลา 15-30 วัน และระยะเวลาในการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันทำการหรือในรอบบิลถัดไป


ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์มายังเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า
2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน และแจ้งกลับโดยเร็วที่สุด
3. ลูกค้าต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าคืน พร้อมแนบใบเสร็จ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืน และสินค้าตรงตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า (กรณีที่สินค้าถึงบริษัทฯ หลังเวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งในวันถัดไป ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ช่องทางการติดต่อ
อีเมล support@the-ppgroup.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 099-195-2546


ที่อยู่ในการจัดส่งคืนสินค้า
PP GROUP THAILAND (แผนก E-Commerce), 64 ซอย วิภาวดีรังสิต 5 (ยาสูบ 1) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

HEADQUARTER

64 SOI VIBHAVADI RANGSIT 5 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900

TEL 02 617 9415

FAX 02 617 9514

Add @Line PP Group Thailand