ภาษาไทยคลิกตรงนี้


Terms & Conditions

PP GROUP Company and its group consist of PP MODE Co., Ltd, PP LUXE Co., Ltd and PP GLAM Co., Ltd (“Company”) engages in business of import and distribute luxury products, also provides the products distribution service via https://onlinestore.ppgroupthailand.com which has been registered, owned and operated by PP MODE Co., Ltd.

The access and utility of the Website including the usage of any services available through this Website (“Services”) are subject to the following terms, conditions and notices (“Terms of Use”). By using the services, you are agreeing to all of the terms of use, which, together with the privacy policy, the updates may be made by us from time to time without notice. You should check this page regularly to take notice of any changes we may have made to the terms and conditions.

 1. Intellectual property

  PP GROUP and other company affiliate brands are the company’s trademarks which able to use in the business and on advertisement in Thailand. All material on this website, including the text, information, graphics, logos, design, layout, downloads, pricing, products and services (content) is owned by or licensed to the company. You must not reproduce, transmit, adapt, distribute, sell, modify, publish or store content or trademarks for any purpose, other than with the prior written consent of the company or as permitted by law. All rights of the company are reserved.
 2. Linking and third-party content

  The Website may contains links that may lead to the websites that are operated by third-party organization or person (third-party websites) the content of the third-party websites and the third-party website themselves are not operated under the control of the company therefore the company will not certify, approve, give any warranty or claim regarding the third-party, third-party websites or any services or contents available on the third-party websites or in the part of the owner or the operator of the third-party websites or the processing of those organizations. Should you use the contents of the third-party or the third-party websites, you may have to be responsible for all the risk that might be happened by yourself.
 3. Terms of products distribution

  To place an order, you are able to place the order subject to the following terms and conditions. All order is subject to the availability of the product and the confirmation of the ordering price. Due to the limitation of the amount of the products distributing on the website, in case of a sold out product, the company will notify you via email as soon as possible and the ordering of that product will be canceled immediately, if the payment of that product has already been made, the company will refund the payment back to your credit card within 15 working days if you have made the payment by a credit card. Should you make a payment via transaction, please contact support@ppgroupthailand.com in order to request for the refund, according to the unavailability of the product you have made the payment.
 4. Pricing and Availability

  1. Our company have an intention to provide the correct information, description, price including other details on the website. The error that causes by the processing may be occur. If the company found out the error concerning the price or any payment method, the company will notify this to you as soon as possible. The right to change or cancel your order may be provided depending on the company discretion toward the error.
  2. The products price that appears on the website is the VAT included price. For the shipping cost will be clearly separated and will be included in the total amount of payment. In the case that your order total amount reaches the specific amount, the company will not charge for the shipping fee. However, the specific amount of ordering may be updated by us from time to time without notice.
  3. Typoration may appear in the service. Other errors, mistakes and incompletions and the right to make change or update the information at any time without prior notify. The company has the right to deny any uncompleted order made such as address, contact number which may cause the error or mistake or the not updated information, information about price, shipment, payment condition or return policy.
 5. Product descriptions

  Our company put in the best effort to place the description of the product as complete as possible. Nevertheless, the company will not warranty that the product descriptions such as color, material of the product are accurate, entire, reliable, recent or flawless. In order that there is any inaccuracy of the description, you may return the product subject to this terms and conditions and that the product must be in the original condition and must not be used before.
 6. Payment

  You may make the payment through one of these 2 methods, by credit card, we accept Visa and Mastercard only. So that, upon receiving your order, our financial transaction company will carry out the standard pre-authorization check on your payment card to ensure there are sufficient funds to fulfill the transaction. In case of transfer, you may carry out via Mobile Banking by scanning the QR Code you have received from us, in order to make a payment or by transfer to the providing bank accounts which will be appeared on the payment screen. Should you select to make the payment by transfer, the product will not be delivered until this pre-authorization check has been completed.
 7. Promotional Codes

  Promotional codes offer will be providing from time to time which may only be used for any purchasing or only applying to the specific product mentioned on the website. The conditions of use regarding the promotional codes will depend on the specific time duration and according to the marketing scheme.
 8. Product Shipping

  Duration of the shipping may be various depend on the availability, payment duration and distance. Generally, the shipping will take approximately 5-7 working days. In case of any force majeure or any unexpected event beyond our company responsible, the company will notify you of this issue as soon as possible.
  1. Delivery Tracking

   You may check the recent status of your order shipping under the “Tracking” button on our website, the system will link you to the shipping service provider’s website.
  2. In case of damage or breakdown of the product’s container, upon your receiving, do open the container with the delivery man as a witness to check the condition of your product. Thus you may able to inform or notify us directly regarding the damage or breakdown of the container at support@ppgroupthailand.com
  3. In case of the damage or breakdown of the product itself, please notify us as fast as possible at support@ppgroupthailand.com for our staffs to carry out further procedures accordingly to each case.
 9. Returns and Refunds

  The company will not have any right in the returning product until that product has arrived our warehouse. To refund may be happened depend on various consideration such as the product you have received is defected. So that the approval of the refunds and returns of the product will be up to the company discretion. You may look for more information of the returning procedure under the topic of Refund & Exchange.
 10. Your Conduct

  1. Must not use the website in breach of any applicable laws or regulations.
  2. Must not use the website to harm, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise offend others.
  3. Must not interfere with, disrupt, or create an undue burden on the website.
  4. Must not upload, post, transmit or otherwise make available any material that;
   1. is not your original work, or which may infringe the intellectual property or other rights of another person.
   2. is, or could reasonably be expected to be, defamatory,, obscene, offensive, threatening, abusive, pornographic, vulgar, profane, incident or otherwise unlawful, including material that racially or religiously vilifies, incites violence or hatred, or is likely to offend, insult or humiliate others based on race, religion, ethnicity, gender, age, sexual orientation or any physical or mental disability.
   3. includes an image or personal information of another person unless you have their consent.
   4. you know or suspect, or should reasonably know or suspect, to be false, misleading or deceptive.
   5. contains large amounts of untargeted, unwanted or repetitive content or
   6. contains financial, legal, medical or other professional advice.
   If you believe or found that a user has breached any of the above conditions, please contact us.
  5. The company reserves the right to block or suspend any user of accessing our website and to modify, edit or remove any contents or material uploaded, posted or otherwise made available on the website by any user, without notice. By posting, uploading, transmitting or otherwise making available any material on the website, you are agreeing and allowing our company a non-exclusive, worldwide, royalty-free, perpetual license to use, reproduce, edit and exploit the material in any form and for any purpose.
  6. The company is not responsible for, and accepts no liability with respect to, any material upload it posted, transmitted or otherwise made available on the website by any person other than the company. The company does not endorse any opinion, advice or statement made by any personality and the company.
  7. You agree to reimburse the company and each of the officers, employees, agents, contractors, suppliers and licensors of the company in respect of any liability, laws or damages including all legal and other costs on a full compensation basis, suffered by them arising (in whole or part) of the breach of failure to comply with any of these terms of use, or any other defaults or wrongful conduct in relation to the subject matter of these terms of use, on a part if you or any of your affiliates.
 11. Disclaimer

  By accessing to our website may be at risk not only to your hardware computer but also your computer software and your other informations might be damaged from any computer viruses that transmitted on this website or on the content of the third-party websites that could be linked to our company website. To the extent permitted by law, all warranties, conditions and claims (whether express or implied) arising out of or in any way connected with this website are hereby excluded. By accessing our website, you agree to reimburse the company for any loss, damage, costs or expenses whatsoever suffered by any person or entity arising out of or in any way connected with your access to this website.
 12. Risk of loss

  All the products that have been purchased from our company website will be delivered accordingly to the shipping contract which means that there would be the risk of loss and some of the product will be delivered to you by other delivery service carrier.
 13. Your account

  If you are using any services on our website you are responsible for the maintaining the confidentiality of your own account and password. You are agreeing to be response for all the activities that occur under your account or password.
 14. Outages

  Our company reserves any rights to cancel, interrupt or withdraw your access to the site for any reason, including without limitation, for upgrades maintenance after site.
 15. Privacy policy

  Our company privacy policy sets out how we will use your information, can be found at our privacy policy page. The terms of use are subject to the company privacy policy. By using the website, you agreed to the privacy policy.
 16. Jurisdiction

  These terms and conditions are governed by the laws of the kingdom of Thailand.
 17. Contact

  Should you have any further inquiries regarding these terms and conditions, please contact us at support@ppgroupthailand.comกลุ่มบริษัท PP GROUP ประกอบด้วย บริษัท พีพี โหมด จำกัด, บริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด และบริษัท พีพี แกลม จำกัด (“บริษัท”) ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าลักชัวรี่ โดยมีบริการจำหน่ายสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.ppgroupthailand.com ที่ได้รับการจดทะเบียนและเป็นเจ้าของโดยบริษัท พีพี ลุกซ์ จำกัด

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (“การใช้บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆสำหรับการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

  โลโก้ PP GROUP และแบรนด์อื่นๆภายในเครือถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่สามารถกระทำการค้า และโฆษณา ได้ภายในประเทศไทย ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟฟิค โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้า และการบริการ(เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท ห้ามมิให้ใครทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหา หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หรือตามที่กฏหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท
 2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

  1. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซนต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากคุณใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง
 3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

  1. ในการสั่งซื้อสินค้า คุณสามารภทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ โดยสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์นั้นมีจำนวนจำกัด กรณีสินค้าหมด ทางบริษัทจะทำการแจ้งทางอีเมลโดยเร็วที่สุด และการสั่งซื้อของสินค้านั้นๆจะถูกยกเลิกในทันที ในกรณีที่มีการชำระค่าสินค้าแล้วทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตภายใน 15 วันทำการหากชำระผ่านบัตรเดรดิต กรณีชำระผ่านการโอน กรุณาติดต่อ support@the-ppgroup.comเพื่อทำการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนกรณีสินค้าหมดหลังจากทำการชำระเงิน
 4. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง

  1. ทางบริษัทมีความตั้งใจในการจัดทำข้อมูล คำอธิบาย ราคา รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆในเว็บไซต์มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด กรณีที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลอาจเกิดขึ้นได้ หากบริษัทพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ ทางบริษัทจะทำการแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณนั้นจะเกิดขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของบริษัทต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  2. ราคาของสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจน และรวมอยู่ในยอดรวม กรณียอดสินค้าสั่งซื้อของคุณถึงกำหนดที่บริษัทได้ระบุไว้ ทางบริษัทจะไม่ทำการคิดค่าบริการในการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ยอดสั่งซื้อสินค้าที่ทางบริษัทกำหนดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. การบริการอาจมีข้อมูลผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดใด ที่คุณเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ อาทิเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับราคา การจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า
 5. คำอธิบายสินค้า

  ทางบริษัทพยายามอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี ทางบริษัทไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า อาทิเช่น สี วัสดุของสินค้านั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ทั้งนี้หากสินค้าใดๆที่นำเสนอไม่ได้เป็นดังคำอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งานใดใด
 6. การชำระเงิน

  คุณสามารถชำระเงินได้ทั้งหมด 2 วิธี โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ โดยจะรับชำระบัตรต่างๆดังนี้ Visa และ Master Card ทั้งนี้เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ ทางบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินของเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการช่ำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ การชำระเงินด้วยการโอนสามารถกระทำผ่าน Mobile Banking ด้วยการสแกน QR Code ที่คุณได้รับเพื่อทำการชำระเงินหรือโอนเข้าสู่บัญชีต่างๆที่จะปรากฏในหน้าการชำระเงินหากคุณเลือกชำระเงินด้วยวิธีโอน สินค้าจะไม่ถูกส่งจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อของคุณได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 7. รหัสส่วนลด

  ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดใด หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขในการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาที่ระบุไว้ และตามแผนของแผนกการตลาด
 8. การส่งสินค้า

  เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม เวลาในการชำระเงินค่าสินค้า และระยะทาง โดยจะใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วันทำการในการจัดส่งสินค้า กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา ทางบริษัทจะทำการส่งอีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด
  1. การเช็คสถานะการจัดส่ง คุณสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ ที่นี่ ซึ่งระบบจะทำการเชื่อมโยงคุณไปสู่ผู้ให้บริการการจัดส่งสินค้าของบริษัท
  2. กรณีกล่องสินค้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย หากกล่องของสินค้าที่คุณได้รับมีการชำรุดหรือเสียหาย ให้คุณกระทำการเปิดกล่องสินค้าโดยมีพนักงานจัดส่งเป็นพยานเพื่อตรวจสอบสินค้าของคุณ ทั้งนี้คุณสามารถแจ้งเรื่องการชำรุดหรือความเสียหายของกล่องได้กับทางบริษัทโดยตรงที่ support@the-ppgroup.com
  3. กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับสินค้าชำรุด กรุณารีบแจ้งบริษัททาง support@the-ppgroup.com เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานในลำดับถัดไปสำหรับในแต่ละกรณี
 9. การเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. คุณสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ตลอดตามเวลาที่กำหนดภายใน 14 วันหลังจากที่สินค้าส่งถึงที่หมายการ
  2. การคืนสินค้าให้กับทางบริสัทสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเทานั้นมิเช่นนั้นทางบริสัทจะไม่รับการคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนอกจากเสียว่าสินค้าได้มีการชำรุจจากทางบริสัทหรือผู้จัดส่ง
 10. การชำระเงิน (ยังต้องรอก่อน)

  คุณสามารถชำระเงินได้ทั้งหมด 2 วิธี โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ โดยจะรับชำระบัตรต่างๆดังนี้ Visa และ Master Card ทั้งนี้เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ ทางบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินของเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ การชำระเงินด้วยการโอนสามารถกระทำผ่าน Mobile Banking ด้วยการสแกน QR Code ที่คุณได้รับเพื่อทำการชำระเงินหรือโอนเข้าสู่บัญชีต่างๆที่จะปรากฏในหน้าการชำระเงินหากคุณเลือกชำระเงินด้วยวิธีโอน สินค้าจะไม่ถูกส่งจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่าคำสั่งซื้อของคุณได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 11. ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

  1. ห้ามใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฏหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
  2. ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่ หรืออื่นๆต่อบุคคลอื่น
  3. แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
  4. อัพโหลด โพสต์ เผนแพร่ หรืออื่นๆซึ่งเป็นเนื้อหาที่
   1. ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นๆของบุคคลอื่น
   2. เป็นหรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่นหรืออื่นๆที่ผิดกฏหมายรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผผู้อื่นเกี่ยวกัยชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ
   3. ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นๆ
   4. คุณรู้ หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามี่ความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
   5. ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ
   6. ประกอบด้วยเนื้อหาทางการเงิน กฏหมาย การแพทย์หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ

  หากคุณพบว่ามีการกระทำดังกล่าวมาข้างต้นกรุณาติดต่อบริษัทเพื่อแจ้งให้ทราบ

 12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆที่ได้กระทำในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในการใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆบนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากบริษัท บริษัทจะไม่รองรับความเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆโดยบุคคลอื่นนอกจากของบริษัทเท่านั้น
 13. คุณตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัทในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฏหมาย ความเดือดร้อน หรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมด หรือบางส่วน) จากการละเมิดหรือความล้มเหวลในการปฏิบัติตามเงื่อไขการให้บริการ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของคุณหรือบริษัทในเครือของคุณ
 14. อสงวนสิทธิ์

  การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลของคุณอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บริษัทจะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฏหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายรวมถึมค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายของคุณไม่ว่าทางใดก็ตาม
 15. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

  สินค้าที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์ของทางบริษัทจะดำเนินตามสัญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าบางชนิดจะไปส่งถึงคุณโดยผ่านผู้ให้บริการในการจัดส่ง
 16. บัญชีของคุณ

  หากคุณใช้บริการของบริษัทบนเว็บไซต์ คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ
 17. การระงับการเข้าถึงเว็ปไซต์

  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่จำกัดระยะเวลา ทั้งนี้ทางบริษัทอาจมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาที่ทางบริษัทเห็นสมควร
 18. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงคุณเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 19. ขอบเขตอำนาจศาล

  เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฏหมายของราชอาณาจักรไทย
 20. ติดต่อเรา

  หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ support@the-ppgroup.com ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

HEADQUARTER

64 SOI VIBHAVADI RANGSIT 5 VIBHAVADI RANGSIT ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900

TEL 02 617 9415

FAX 02 617 9514